Tomas Kåberger hjälper Japan med utveckling av förnybar energi via Energimyndigheten

eneraldirektör Tomas Kåberger lämnar Energimyndigheten och blir styrelseordförande i nybildade Japan Renewable Energy Foundation.– Japan har stora utmaningar och starka drivkrafter att lyckas. Därför vill jag gärna åta mig detta uppdrag, och har bett regeringen om entledigande från min tjänst på Energimyndigheten, säger Tomas Kåberger.

fortsätta läsa på Tomas Kåberger hjälper Japan med utveckling av förnybar energi

◇ På engelska:

Tomas Kåberger to chair the new Japan Renewable Energy Foundation via The Bioenergy International

This entry was posted in *English, Svenska and tagged , , , . Bookmark the permalink.

9 Responses to Tomas Kåberger hjälper Japan med utveckling av förnybar energi via Energimyndigheten

  1. Pingback: The Atomic Age » Tomas Kåberger to chair the new Japan Renewable Energy Foundation via The Bioenergy International

Leave a Reply