Category Archives: فقط فارسی

“اطلاعیه اعتراضی”اتحادیه آزاد کارگران ژاپن”!”

اطلاعیه اعتراضی”اتحادیه آزاد کارگران ژاپن”! کشته شدن حتی یک نفر را نمی بخشیم ! “حادثه ای خارج از امکان تصور بود”.این تنها جمله ایست که مدام در حال تکرارشدن است و قرار است با آن دهها هزار نفر توجیح شوند.بله … Continue reading

Posted in فقط فارسی | Tagged , | Leave a comment