Feed on
Posts
Comments

Salaam friends and colleagues, 

Please join us this Thursday at Persian Circle where the Salimeh Hosseini will give a presentation entitled: 

 نمودار به مثابه صور خیالی در نص النصوص حیدر آملی 

“Diagrams as Imaginal Forms in Haydar Amuli’s Nass al-Nusus

Thursday February 27th, from 5:00-6:30pm 

Pick Hall 218

(5828 S. University Ave, Chicago, IL 60637)

Nass al-Nusus is a commentary on Ibn Arabi’s Fusus al-Hikam, by Sayyed Haydar Amuli, the thirteenth century Iranian Shi’i theosopher. This book is exceptional in its extensive use of diagrams within a Sufi context, which is generally known to be devoid of images. In my thesis, I have tried to investigate the role of images in Amuli’s argumentation, especially his ta’wils of Ibn Arabi’s thought.

Salimeh Hosseini was born and raised in Iran. She double majored in Persian Language and Literature and Archaeology at the University of Tehran for her BA. After getting her MA in Philosophy of Art from the Art University of Tehran, she moved to the US. Currently, Salimeh is a second-year student in the Master of Arts Program in the Humanities at the University of Chicago, focusing on the history of Islamic Art. She is also working as a curatorial intern at the department of Indian, Himalayan, and Islamic Art at the Art Institute of Chicago.

As always, tea and refreshments will be served – hope to see you there!

با سلام 

این هفته انجمن سخن فارسی در دانشگاه شیکاگو سخنرانی ای به زبان فارسی تقدیم می کند

 نمودار به مثابه صور خیالی در نص النصوص حیدر آملی 

پنجشنبه ۲۷ فوریه

ساعت ۵ تا ۶:۳۰

نص النصوص نوشتۀ سید حیدر آملی ،متفکر شیعی صوفی قرن سیزدهم ایرانی، اثری در شرح فصوص الحکم ابن عربی است. این کتاب از جهت استفادۀ فراوان از نمودار بسیار شاخص است و این در حالی است که عموما از پرهیز از تصویرسازی به عنوان یکی از ویژگی های آثار متصوفه یاد می شود. در این پایان نامه من تلاش کرده ام نقش تصاویر را در استدلال های آملی، به ویژه تاویلات او از افکار ابن عربی بررسی کنم.  

سلیمه حسینی در ایران متولد و بزرگ شده است. ایشان مدرک کارشناسی را در رشته های زبان و ادبیات فارسی و باستان شناسی و مدرک کارشناسی ارشد را در رشته فلسفه هنر از دانشگاه تهران دریافت نمودند. الان ایشان دانشجوی سال دوم در برنامه کارشناسی ارشد هنرهای انسانی با تمرکز بر تاریخ هنر اسلامی در دانشگاه شیکاگو هستند، و در بخش هنرهای هندی، هیمالیای، و اسلامی به عنوان کارآموز در موسسه هنری شیکاگو کار می کنند. 

به امید دیدار

آلیسن

 
 

Salaam friends and colleagues, 

Please join us this Thursday at Persian Circle where the Mahsa Pashaei will give a presentation entitled: 

تلاشی برای فهم و درک بهتر از آثارِ  سهراب سپهری…

سهراب کیست؟! چه می گوید؟

“An attempt for a better understanding of Sohrab Sepehry’s works…

Who is Sohrab?! What is his message?” 

Thursday February 13th, from 5:00-6:30pm 

Pick Hall 218

(5828 S. University Ave, Chicago, IL 60637)

Mahsa Pashaei is a first-year MA student at the Center for Middle Eastern Studies (CMES). Majoring in humanities and literature, she earned her high school diploma from Iran. Later, she received her BA in Iranian Studies from the University of California, Los Angeles. Mahsa is interested in contemporary Iranian literature, and this week she will talk about her endeavor on a better understanding of the Sohrab Sepehri and his works. 

As always, tea and refreshments will be served – hope to see you there!

با سلام 

این هفته انجمن سخن فارسی در دانشگاه شیکاگو سخنرانی ای به زبان فارسی تقدیم می کند

تلاشی برای فهم و درک بهتر از آثارِ  سهراب سپهری…

سهراب کیست؟! چه می گوید؟

پنجشنبه ۱۳ فوریه

ساعت ۵ تا ۶:۳۰

مهسا پاشایی دانشجوی سال اول دانشکده ی مطالعات خاورمیانه در دانشگاه شیکاگو است. وی دیپلم خود را در زمینه ی ادبیات و علوم انسانی در ایران اخذ نموده و به تحصیل در حوزه ی ایرانشناسی در دانشگاه لوس آنجلس کالیفرنیا پرداخت. ایشان علاقه مند به ادبیات مدرن هستند و در این هفته تلاش های خود را جهت دست یابی به شناختی بهتر از سهراب سپهری و آثار ایشان با ما در میان خواهند گذاشت.

به امید دیدار

آلیسن

Salaam friends and colleagues, 

Please join us today at Persian Circle where the Didaar Collective will give a presentation entitled: 

دیدار: جمعی از هنرمندان ایرانی

“Didaar: A Collective of Iranian Artists” 

Thursday February 6th, from 5:00-6:30pm 

Pick Hall 218

(5828 S. University Ave, Chicago, IL 60637)

Hosting monthly discussion circles and events on art theory and practice, Didaar is a collective of Iranian artists, art historians, and art contributors based in Chicago. Holding discussions in Farsi, Didaar promotes professional communication and reflection on modern and contemporary art.

As always, tea and refreshments will be served – hope to see you there!

با سلام 

این هفته انجمن سخن فارسی در دانشگاه شیکاگو سخنرانی ای به زبان فارسی تقدیم می کند

جمعی دیدار: جمعی از هنرمندان ایرانی

پنجشنبه ۶ فوریه

ساعت ۵ تا ۶:۳۰

میزبان انجمنهای بحث ماهانه و رویدادهای مربوط به تئوری و تمرین هنر، دیدار جمعی هنرمندان ایرانی، مورخان هنر، و مشارکت کنندگان هنر مستقر در شیکاگو است. دیدار با برگزاری مباحث به زبان فارسی ، ارتباطات حرفه ای و تأمل در هنر مدرن و معاصر را ترویج می کند.

به امید دیدار

آلیسن

 

Salaam friends and colleagues, 

Please join us this Thursday at Persian Circle where Saeed Yousef will give a presentation entitled: 

جُنگ‌های شعر: دربارهٔ سنّتِ جُنگ‌نویسی در ایران

“Shiploads of Odes: About the tradition of compiling one’s own anthology of poems in Iran” 

Thursday January 30th, from 5:00-6:30pm 

Pick Hall 218

(5828 S. University Ave, Chicago, IL 60637)

Saeed Yousef is a poet, literary critic, translator, journalist, and Senior Lecturer of Persian Language and Literature at the University of Chicago. He has published ten books of poetry, including, most recently, the bilingual book Lives Lost: In Search of a New Tomorrow*; several books of literary criticism, including Poetics and Politics – East and West: The Poetries of Ahmad Shaamlu and Bertolt Brecht; translations, including a verse translation of Brecht’s poetry into Persian; in addition to several books for the teaching of the Persian language. 

* Persian title of the book: جان باختگان به بویِ فردائی نو

As always, tea and refreshments will be served – hope to see you there!

با سلام 

این هفته انجمن سخن فارسی در دانشگاه شیکاگو سخنرانی ای به زبان فارسی تقدیم می کند

جُنگ‌های شعر: دربارهٔ سنّتِ جُنگ‌نویسی در ایران

پنجشنبه ۳۰ ژانویه

ساعت ۵ تا ۶:۳۰

سعید یوسف شاعر ، منتقد ادبی ، مترجم ، روزنامه نگار و استاد زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه شیکاگو است. ایشان تا اکنون ده کتاب شعر منتشر کرده اند، و عنوان جدیدترین آنها جان باختگان به بویِ فردائی نو است. ایشان چندین کتاب نقد ادبی منتشر کرده اند، از جمله آنها شعر و سیاست – شرق و غرب : شعر احمد شاملو و برتولت برشت است. علاوه بر این چندین کتاب برای آموزش زبان فارسی چاپ کرده اند. 

به امید دیدار

آلیسن

Salaam friends and colleagues, 

Please join us this Thursday at Persian Circle where Ezzat Goushegir will give a presentation entitled: 

پناهجویان بی پناه

“Refugees with no refuge” 

Thursday January 23rd, from 5:00-6:30pm 

Pick Hall 218

(5828 S. University Ave, Chicago, IL 60637)

Ezzat Goushegir has published six books in Farsi, including four collections of short stories, a collection of two plays and a book of poetry. She writes in both English and Farsi and her plays have been produced in the U.S., Europe, China and the Philippines. She currently teaches at DePaul University in Chicago.

As always, tea and refreshments will be served – hope to see you there!

با سلام 

این هفته انجمن سخن فارسی در دانشگاه شیکاگو سخنرانی ای به زبان فارسی تقدیم می کند

پناهجویان بی پناه

پنجشنبه ۲۳ ژانویه

ساعت ۵ تا ۶:۳۰

عزت گوشه گیر کنکاشی خواهد داشت در باره پناهجویان جهان به مثابه تبعیدیان ، زندانیان و بردگان نوین در جهان امروز.و یکی از نمایشنامه های خود را روخوانی خواهد کرد.

عزت گوشه گیر نویسنده و نمایشنامه نویس، شش کتاب شامل یک مجموعه شعر، چهار مجموعه قصه، و یک مجموعه نمایشنامه به زبان فارسی به چاپ رسانده است. نمایشنامه های او به زبان انگلیسی در شهرهای مختلف آمریکا ، کانادا، چین، سوئد، فیلیپین و انگلیس به روی صحنه آمده اند. وی در دانشگاه دپال شیکاگو به تدریس نمایشنامه نویسی، داستان نویسی و شعر  اشتغال دارد. 

به امید دیدار

آلیسن

 

Salaam friends and colleagues, 

Please join us this Thursday at Persian Circle where Salimeh Hosseini will give a presentation entitled: 

شعر فارسی فراسوی کتاب: تاملاتی در کاربرد شعر فارسی بر آثار سفالی اسلامی دورۀ میانه 

“Persian Poetry Beyond Books: Reflections on the Use of Persian Poetry on Medieval Islamic Ceramics” 

Thursday January 16th, from 5:00-6:30pm 

Pick Hall 218

(5828 S. University Ave, Chicago, IL 60637)

Salimeh Hosseini was born and raised in Iran. She double majored in Persian Language and Literature and Archaeology at the University of Tehran for her BA. After getting her MA in Philosophy of Art from the Art University of Tehran, she moved to the US. Currently, Salimeh is a second-year student in the Master of Arts Program in the Humanities at the University of Chicago, focusing on the history of Islamic Art. She is also working as a curatorial intern at the department of Indian, Himalayan, and Islamic Art at the Art Institute of Chicago.

As always, tea and refreshments will be served – hope to see you there!

با سلام 

این هفته انجمن سخن فارسی در دانشگاه شیکاگو سخنرانی ای به زبان فارسی تقدیم می کند

شعر فارسی فراسوی کتاب: تاملاتی در کاربرد شعر فارسی بر آثار سفالی اسلامی دورۀ میانه 

پنجشنبه ۱۶ ژانویه

ساعت ۵ تا ۶:۳۰

سلیمه حسینی در ایران متولد و بزرگ شده است. ایشان مدرک کارشناسی را در رشته های زبان و ادبیات فارسی و باستان شناسی و مدرک کارشناسی ارشد را در رشته فلسفه هنر از دانشگاه تهران دریافت نمودند. الان ایشان دانشجوی سال دوم در برنامه کارشناسی ارشد هنرهای انسانی با تمرکز بر تاریخ هنر اسلامی در دانشگاه شیکاگو هستند، و در بخش هنرهای هندی، هیمالیای، و اسلامی به عنوان کارآموز در موسسه هنری شیکاگو کار می کنند. 

به امید دیدار

آلیسن

انجمن سخن فارسی در دانشگاه شیکاگو

Salaam friends and colleagues, 

Welcome to a new year! We have an exciting series of talks lined up at Persian Circle this Winter. We will be meeting from 5-6:30pm on Thursdays in Pick 218. Here is our schedule:

سلام بر همگی،

خوش آمدید به سال جدید! این زمستان در انجمن سخن فارسی سخنهای هیجان انگیز داریم. ما پنجشنبه ها از ساعت ۵ تا ساعت ۶:۳۰ در پیک ۲۱۸ ملاقات می کنیم. این برنامه ماست:  

Jan 16 – Salimeh Hosseini (University of Chicago)- Persian Poetry Beyond Books: Reflections on the Use of Persian Poetry on Medieval Islamic Ceramics

شعر فارسی فراسوی کتاب: تاملاتی در کاربرد شعر فارسی بر آثار سفالی اسلامی دورۀ میانه 

Jan 23 – Ezzat Goushegir – Refugees with no refuge

 پناهجویان بی پناه

Jan 30 – Saeed Ghahremani (University of Chicago) – Shiploads of Odes: About the tradition of compiling one’s own anthology of poems in Iran

جُنگ‌های شعر: دربارهٔ سنّتِ جُنگ‌نویسی در ایران

Feb 6 – Didaar Collective – Title TBA 

Feb 13 – Mahsa (University of Chicago) – Title TBA 

Feb 20 – Afsaneh Kalantary (City Colleges of Chicago) – Title TBA  

Feb 27 – Annual Heshmat Moayyad lecture – Abbas Amanat (Yale University) – Title TBA 

March 5 – Samira Fathi (UC Santa Barbara) – Representing the Early Nineteenth-Century Urbanism of Isfahan: Between Modernism and Decline,” 

بازنمایی شهرسازی اوایل قرن نوزدهم اصفهان: میان نوگرایی و انحطاط

به امید دیدار

الیسن

Salaam friends and colleagues, 

Please join this Thursday at Persian Circle where Ladan Ghajar will give a presentation entitled: 

دنیای پشت پنجره در بوم نقاشی

“The world beyond the window on canvas” 

Thursday December 5th, from 5:00-6:30pm 

Pick Hall 218

(5828 S. University Ave, Chicago, IL 60637)

Ladan Ghajar is an inspiring Iranian artist who was born into an artistic family. Most of her work has channeled her experience with metaphor and figural vignettes that provide the archetypical landscapes populated by unusual cast of characters. However, her real day-to-day challenge has been demonstrating how she could layer her past traditions while creating a new artistic vocabulary that embodies the ongoing issues of our time in the manner of surrealism and symbolic passageway. She received her degree in 2008 from The School of Art Institute in Chicago. 

As always, tea and refreshments will be served – hope to see you there!

با سلام 

این هفته انجمن سخن فارسی در دانشگاه شیکاگو سخنرانی ای به زبان فارسی تقدیم می کند

دنیای پشت پنجره در بوم نقاشی

پنجشنبه ۰ دسامبر

ساعت ۵ تا ۶:۳۰

لادن قاجار در یک خانواده هنری در تهران چشم به جهان گشود. بیشتر آثار و تجربه های لادن، او را با استعاره ها و نقوش های متفاوتی که نشان از گذشته ها ای دور و باستانی دارد حکایت می کند اما اینبار با نگاه انسان امروز به سطح بوم نقاشی و یا در متافرم اشعار بیرون می ریزد.زندگی وی در عین چالش های زندگی روزمره خود ومحیط اطراف اش در دنیای فیزیکی تاثیرات خود را بر او همواره وارد می نماید و وی کماکان سعی می نماید تا بتواند لایه برداری از وقایع و سنت های گذشته و حال و حتی آینده نماید و الگويي نوین به زوایای زندگی انسان وارد کند تا شاید به سهم خود بتواند  فرهنگ لغت جدیدی از هنر را ارائه کند در مقابل دنیائي که در مرز فی مابین بودن و نابودی سرگردان است و چه سخت ارابه خویش را از Visual Art به پیش می راند.لادن سرانجام مدرک تحصیلی خود را در رشته

The School of Art Institute of Chicago

دریافت نمود

به امید دیدار

آلیسن

 
 

Salaam friends and colleagues, 

Please join this Thursday at Persian Circle where Thibaut d’Hubert will give a presentation in English entitled: 

Stylistic reworkings of a Persian dāstān: Sayf al-mulūk between Persian and Middle Bengali”

Thursday November 21st, from 5:00-6:30pm 

Pick Hall 218

(5828 S. University Ave, Chicago, IL 60637)

About the talk: The story of the Egyptian prince Sayf al-Mulūk and the fairy Badīʿ al-Jamāl circulated throughout the Muslim world from at least the 13th century onward. The story became an important vector of Islamization of local narrative traditions and was adapted in many literary idioms, in prose and verse, in the form of anonymous and authorial texts, but also in purely oral traditions. Under the aegis of the National Endowment for the Humanities, I am currently preparing a scholarly edition and translation of a Middle Bengali version of the story from the mid-seventeenth century and the edition of two Persian versions from South Asia: an anonymous prose text from seventeenth-century Deccan (Staatsbibliothek, Berlin), which provides a basic version of the narrative, and a more elaborate prosimetrum from nineteenth-century Bengal (Rājnārāyaṇ Basu Smr̥ti Pāṭhāgār, Medinipur EAP921/CSSS, Calcutta). After a brief introduction, we will read excerpts of the same narrative section (in Persian) from each version and comment on the stylistic reworkings performed in the Middle Bengali poem and the prosimetric text.

As always, tea and refreshments will be served – hope to see you there!

Be omid-e didaar, 

Allison 

Salaam friends and colleagues, 

Please join next Thursday at Persian Circle where Najaf Hosseini will give a presentation in Persian entitled: 

نقالی رستم و تهمینه

“Naqqali of Rostam and Tahmineh”

Thursday November 7th, from 5:00-6:30pm 

Pick Hall 218

(5828 S. University Ave, Chicago, IL 60637)

Najaf was born and raised in Khoramshahr, and graduated from the University of Illinois at Chicago. With the intent of bringing Persian culture to his US community, he founded a radio show, Radio Sedaye Vatan (Voice of the Homeland). Najaf is now an active member of the Persian Poetry Society, where he developed a passion for oration and performance.

با سلام 

این هفته انجمن سخن فارسی در دانشگاه شیکاگو سخنرانی ای به زبان فارسی تقدیم می کند

نقالی رستم و تهمینه

پنجشنبه ۷ نوامبر

ساعت ۵ تا ۶:۳۰

نجف حسینی در خرمشهر متولد و بزرگ شده و از دانشگاه ایلینویز در شیکاگو فارغ التحصیل شدند. ایشان با هدف آوردن فرهنگ فارسی به جامعه آمریکا نمایش رادیویی به نام رادیو صدای وطن را تأسیس کردند و اکنون یکی از اعضای فعال انجمن شعر فارسی هستند، جایی که نسبت به نقالی پر شور شدند.

به امید دیدار

آلیسن

Older Posts »